08 - 540 851 90
kansli@ostgk.se
www.ostgk.se

På denna sida kommer ni att kunna följa arbetet med ombyggnaden av Österåkers Golf 2016-2022.

För tillfället är sidan statisk och för aktuell info hänvisar vi tillsvidare till www.ostgk.se.

I december 2016 skedde byggstart av Fas 1 som gäller Österled 18 hål, träningsrange, träningsområde och en par-3 bana. Omfattande jordmassor kommer att tillföras området för att skapa en parkbana med böljande fairways, många vattenområden och bunkrar med vit sand. Beräknad öppning för hela Fas 1 är till sommaren 2019.

Fas 2 gäller ombyggnad av Västerled 18 hål och sker under 2020-2022.

När projektet är färdigt kommer Österåkers Golf att inrymma två 18-håls banor, en par-3 bana och flera träningsområden. Bandesign görs av Henrik Stenson Golf Design. Under hela projektperioden kommer minst 18 hål att vara tillgängliga för spel på anläggningen.